Installera en laddstolpe i Göteborg

Bor du i Göteborg och är i behov av en laddstolpe? Göteborg är Sveriges andra största stad och här bor nära en halv miljon människor. I takt med att allt fler skaffar elbilar ökar också behovet av infrastruktur.

Installation av laddstolpe i Göteborg

Med en Produktiv Laddstolpe Göteborg får du en flexibel och smart laddstation som fungerar bra för företag, bostadsrätter och villor. Välj en leverantör som ger installation direkt på önskad plats, så får du en laddningslösning som fungerar direkt. Elbilar är en starkt växande industri och du behöver anpassa din bostad så att du har rätt redskap på plats för att använda dig av framtidens innovationer. Med en bra lösning för elbilen kan du bidra till en grönare miljö och bättre klimat.

Fördelar med laddstolpar

Genom att installera en laddstation direkt i hemmet kan du ladda snabbt med hög effekt. Laddstationer är säkrare att ladda med då de kommunicerar fel till dig och stoppar laddningen när elbilen har laddat klart. Det är viktigt att välja leverantörer som uppfyller de krav som finns för att ladda elfordon, där laddstolpen ansluter till dedikerad fas som har egen säkring. Den bör också ha DC-skydd, det vill säga en jordfelsbrytare av typ B. Detta bör du inte göra själv, alla installationer ska utföras av behörig installatör.

När du skaffar en laddstolpe i Göteborg bör du i förväg ta reda på vilket ladduttag din bil har. Idag finns det två sorters kontakter, typ 1 och typ 2. Bilar som har framställts i USA och Asien samt tidiga europeiska modeller har kontakt av typ 1. Tesla är här undantaget, den har typ 2. Europeiska bilmodeller har sedan år 2014 den nya typ 2-standarden för kontakter, och det går nu att se att USA och Asien anpassar sina framställda bilar till typ 2.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *