Liftutbildning för en säker arbetsplats

Använder du liftar i ditt arbete behöver du först gå en liftutbildning. Det är faktiskt ett lagkrav att alla som hanterar mobila arbetsplattformar ska ha genomfört en teoretisk liftutbildning där även körträning, och flera praktiska moment, ingår – allt för att minska antal olyckor och dödsfall på arbetsplatser. I Sverige hittar du de regler som gäller för olika lyftanordningar och lyftredskap i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa följer en internationell standard, och läroplaner på liftutbildningar följer självklart också de regler och lagar som finns. Öka helt enkelt din säkerhets- och riskmedvetenhet genom att gå en liftutbildning!

Utbildningens innehåll

Utbildningar för liftar och andra lyftredskap innehåller normalt en rad olika teoretiska ämnen som bland annat vilka olika maskintyper som finns, olika liftars konstruktion och uppbyggnad, säkerhet, kontroll och besiktning samt lagar och regler. Den praktiska delen av utbildningen tar till exempel upp liftars dagliga tillsyn, manöverorgan och symboler samt olika praktiska övningsmoment. Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis som du kan visa upp på den arbetsplats där du söker jobb.

Välj bästa liftutbildningen

Ska du arbeta med liftar måste du, som vi har sett, ha genomfört en liftutbildning för att få dokumenterade kunskaper, både teoretiska och praktiska, hur lyftanordningar och lyftredskap fungerar. Hitta en uppseendeväckande liftutbildning och få det körtillstånd du behöver. Utbildningen vänder sig till alla som på sin arbetsplats använder en lift. Det kan vara allt från en bomlift till saxlift eller skylift. En liftutbildning behöver den som ska köra liften men också platschefen och arbetsledare. Det är viktigt att alla på arbetsplatsen har kunskaper om de liftar som används och att alla känner till de lagar och bestämmelser som finns runt liftarna för att på ett säkert sätt uppfylla alla de krav som finns. Genom att gå en liftutbildning får du en gedigen kunskap om liftar och kan arbeta tryggt och säkert.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *